PIDZ smartphone app

Naast de webapplicatie zijn we bij Smiling Gents ook aan de slag gegaan met de PIDZ smartphone app. Als projectlead kreeg ik de volledige vrijheid om het project in te richten. Door design thinking te gebruiken binnen dit project is ook binnen PIDZ duidelijk geworden wat voor waarde design thinking kan brengen.

Het probleem

De huidige app van PIDZ voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers. Er missen functionaliteiten en er worden steeds meer bugs gemeld. Tijd voor een nieuwe app dus met meer functionaliteiten en stabiliteit!

Aanpak

Uit eerdere gebruikersonderzoeken die ik uitvoerde voor PIDZ was er al veel informatie beschikbaar over de wensen, pain points en eigenschappen de gebruikers van mijnPIDZ. Na het analyseren van deze data bleek dat het toch nog waardevol kon zijn om extra diepte interviews te houden met gebruikers gericht op hun smartphone gebruik en de huidige PIDZ app.

De volgende stap voor het app project werd een design sprint in samenwerking met Zeewaardig Service Design. Tijdens deze design sprint werkte medewerkers van PIDZ, Smiling Gents en Zeewaardig samen aan een concept voor het invoeren van beschikbaarheid en de urenregistratie. Op vrijdag werden de twee Invision prototypes getest met drie ZZP’ers en sloten we de week af met positieve feedback.

Na de design sprint ben ik gestart met een aantal design iteraties. Eerst werd de complete app flow uitgewerkt en daarna de epics om vervolgens te bepalen welke functionaliteiten er in het minimal viable product zou moeten komen volgens de stakeholders. Op basis hiervan is gestart met het maken van wireframes welke in verschillende test sessies zijn voorgelegd aan ZZP’ers.

Op dit moment loopt het app project nog. Vervolg stappen zullen bestaan uit nog een aantal design iteraties op de wireframes om vervolgens over te gaan op het visual design en uiteindelijk het schrijven van user stories zodat de developers aan de slag kunnen.

Resultaat

Het app project is nog niet afgerond daarom vind je hieronder een aantal tussen producten die nodig zijn of zijn geweest tijdens de verschillende fases van de ontwikkeling van de app.

Design sprint prototypes

Tijdens de design sprint zijn twee prototypes gemaakt. De eerste is gericht op het invoeren van de beschikbaarheid door ZZP’ers. Het andere prototype is gericht op het registreren van de uren na een dienst.

App flow

PIDZ app flow chart - Maarten Somers

Wireframes

Dashboard MVP PIDZ App - Maarten Somers
Beschikbaarheid PIDZ App - Maarten Somers
Uitnodigingen PIDZ App - Maarten Somers
Department PIDZ App - Maarten Somers

Vorige project

mijnPIDZ web applicatie
Benieuwd naar alle projecten?